Vuoden 2023 budjetti ja tavoite

Vuoden 2023 budjetti ja tavoite

Tammikuu on erinomainen kuukausi suunnitella alkanutta vuotta ja määrittää itselleen sekä budjetti että nettovarallisuustavoite. Jatkan samalla kaavalla kuin viime vuonna ja mikäli haluat lisää syvyyttä tähän kirjoitukseen, kannattaa nopeasti vilkaista läpi viime vuoden teksti. Paljon on muuttunut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta; sijoitukset ovat tulleet alas, muutimme uuteen kotiin, inflaatio on lähtenyt laukalle ja korot nousseet.

Viime vuonna laskenut nettovarallisuus vaikuttaa merkittävästi päivitettyihin skenaariolaskelmiin. Kun on yksi vuosi vähemmän aikaa saavuttaa tavoitteet ja tämän lisäksi lähtötaso on edellisvuotta matalammalla, kiristivät nämä kaksi tekijää skenaarioita tuntuvasti.

Budjetti noudattaa edellisvuosien linjaa

Kuten usein sanotaan, “älä korjaa sitä mikä ei ole rikki”. Edellisvuosien budjetointiprosessi on toiminut hyvin, joten jatkoin tänäkin vuonna samalla kaavalla päätyen 68% säästämisasteeseen. Yritin ottaa huomioon kaikki tiedossa olevat tulot pienellä indeksikorotuksella päivitettynä olettaen, että liitot pääsevät sopuun alkuvuoden aikana korotuksista. Ottaen huomioon, että eläkkeet nousivat 6,8% vuodenvaihteessa, toivon että olin omissa laskelmissani liian pessimistinen korotusprosentin suhteen ja todellisuus yllättää positiivisesti.

Myös kulupuolella yritin olla mieluummin hieman liian pessimistinen kuin liian optimistinen ja lisäsin varmojen kulujen päälle turvamarginaalia. Elämä voi yllättää, kuten vuonna 2022 nähtiin. Esimerkiksi sähkön hinta saattaa moninkertaistua oletuksiin nähden tai eteen voi tulla yllättäviä kuluja. Alla olevassa taulukossa on tämän vuoden kulubudjettini kuukausitasolla esitettynä.

Vuoden 2023 kulubudjetti kategorioittain. Vertailulukuna viimeisen kolmen vuoden keskiarvoiset kulut. Luvut ovat keskiarvoja per kuukausi.

Asuntokulut näyttelevät merkittävää roolia tämän vuoden budjetissa. Nyt omakotitalossa asuessa kuluja riittää, joista ylivoimaisesti suurin on asuntolainan korot. Toiseksi suurin yksittäinen tekijä on sähkö, mutta investoimme tänä vuonna aurinkopaneeleihin, joiden pitäisi jatkossa maltillistaa sähkökuluja merkittävästi. Aurinkopaneelit ovat kokonaisuudessaan tämän vuoden kuluissa mukana, joka nostaa kokonaiskuluja merkittävästi. Lisäksi asuntokuluissa on mukana robottiruohonleikkurin hankinta, vaikka lopullista päätöstä tästä ei olekaan vielä tehty – päätös on helpompi myöhemmin tehdä mikäli se on jo budjetointivaiheessa otettu huomioon. Muilta osin kulut ovat hyvin maltillisia ja olettavat, että elämä jatkuu samantyylisenä kuin tähänkin asti ilman yllätyksiä suuntaan tai toiseen.

Vuosittaiset tulot, menot ja ylijäämä per kuukausi vuodesta 2017 eteenpäin. Kehitys on ollut isossa kuvassa nousujohteista vuodesta toiseen. Vuodelle 2023 budjetoin tuloiksi 7333 euroa kuussa verojen jälkeen, menoiksi 2333 euroa ja täten ylijäämäksi tulee jäämään 5000 euroa kuussa.

Viime vuosi oli tulojen suhteen poikkeuksellinen. Oletus saman summan tienaamisesta tänä vuonna olisi epärealistinen, joten budjetti on tulojen suhteen laskeva. Pitkällä trendillä tulot ovat kuitenkin hyvin nousujohteisia, joka on äärimmäisen tärkeää miljoonaa tavoiteltaessa. Tulojen suhteen on helppo jäädä lepäämään laakereilla ja todeta, että nykytaso on riittävä. Ehkä näin saattaisikin olla, mutta tällainen ajattelu olisi ristiriidassa tavoitteeni kanssa, joten pyrin tänäkin vuonna löytämään uusia tapoja lisätä tulojani.

Kulujen suhteen viime vuosi oli myös poikkeava pitäen sisällään noin 1250 euroa kuukaudessa puhtaita verojen maksuja. Ilman noita maksuja toteuma olisi ollut hyvin lähellä tämän vuoden kulubudjettia, joka sekin sisältää kertalountoisia investointeja, joista suurimpana on aurinkopaneelit. On siis hyvin mahdollista, että jatkossa kulut ovat vain pienenemään päin – etenkin mikäli korkotasot lähtevät laskuun nykyiseltä tasolta.

Ylijäämä 5000 euroa kuukaudessa on todella paljon rahaa. Sen investoiminen järkevästi tulee olemaan avainasemassa tavoitteeni saavuttamisessa. Tämä vuosi tulee todennäköisesti olemaan erittäin otollinen osakesijoituksille, joten tulen tekemään niitä vuoden mittaan useaan otteeseen. Mediassa on väläytelty, että nyt olisi otollinen aika lyhentää asuntolainoja sijoituksien sijaan, mutta näistä puheista väistämättä tulee mieleen, että paras aika lainojen lyhentämiselle meni jo vuoden 2021 lopussa, kun osakkeiden valuaatiot olivat korkealla, ja että nyt on hyvä aika ostaa osakkeita, kun tulevaisuuden kassavirrat diskontataan korkealla korkotasolla. Lopulta oikean hetken määrittää tulevaisuuden kehitys, joka on riippuvainen monista epävarmoista asioista, joista suurimpana on inflaation ja sitä myötä korkotason kehitys. Lisäksi oman talouden riskinsietokyky on ratkaisevassa roolissa; lainojen lyhentäminen pienentää riskejä potentiaalisten sijoitustuottojen kustannuksella.

Päivitetyt nettovarallisuusskenaariot

Päivitän joka vuosi neljä skenaariota, joiden avulla mallinnan sitä, milloin saavutan miljoonan nettovarallisuustavoitteeni ja mitä se minulta vaatii. Tänä vuonna skenaariot muuttuivat huomattavasti viime vuotta haastavammiksi johtuen laskeneesta nettovarallisuudesta ja siitä faktasta, että tavoitteiden saavuttamiseen on yksi vuosi vähemmän aikaa.

Graafeissa on tämän vuoden skenaariot kuvattu palkeilla, joissa harmaita palkkeja ovat toteutuneet vuoden lopun nettovarallisuusluvut, vihreitä skenaarioluvut ja kultainen on tavoitteen saavutusvuosi. Viivat kuvaavat edellisten vuosien skenaariolaskelmia, joista sininen on alkuperäinen vuoden 2020 laskelma, punainen vuoden 2021 laskelma ja keltainen viimeisin, vuoden 2022 laskelma.

Olen jokaisessa skenaariossa olettanut, että ensi vuoden kuluni ovat 25000 euroa (noin 2100 euroa kuussa) ja ne kasvavat siitä 3% vuodessa. Nettotulojen osalta olen olettanut, että ensi vuonna ne ovat 65000 euroa (noin 5400 euroa kuussa) ja kasvavat siitä eri tavalla joka skenaariossa.

Löysä skenaario viivästyi kolmella vuodella

Löysässä skenaariossa tuloni kasvavat vain yhden prosentin vuodessa ja sijoitukset tuottavat 4,4% vuodessa. Parametrit pysyivät aika lailla muuttumattomina viime vuodesta, mutta tästä huolimatta viime vuoteen verrattuna saavutan tässä skenaariossa miljoonan vasta kolme vuotta myöhemmin. Alkuperäistä tavoitetta olen vielä edellä kaksi vuotta. Pidän tätä skenaariota perälautana mikäli asiat eivät kehity niin kuin olin tavoitellut.

Löysässä skenaariossa saavutan miljoonan nettovarallisuuden viisi vuotta myöhässä tavoitettani.

OK skenaario palasi alkuperäiseen tavoitevuoteen

OK skenaario on löysää skenaariota tavoitteellisempi, sellainen saavutus johon voisin olla kohtuullisen tyytyväinen. Viime vuoden tapaan tässä skenaariossa odotan 3% vuosittaista tulojen kasvua. Tällä kertaa kuitenkin kiristän sijoitusten tuoton 6,5%:iin viime vuoden 5,3%:sta. Eli odotan aiempaa korkeampaa tuottoa sijoituksilleni ja siitä huolimatta miljoonan saavuttaminen viivästyy kahdella vuodella viime vuoden laskentaan verrattuna. Näin suuri vaikutus laskelmiin on yhdellä heikolla vuodella. OK skenaario on palannut alkuperäisen skenaariolaskennan mukaiseen malliin, jossa miljoona menee rikki vuonna 2031.

OK skenaariossa saavutan miljoonan nettovarallisuuden kolme vuotta myöhässä tavoitettani.

Tavoiteskenaarion parametrit kiristyivät merkittävästi

Tavoiteskenaariossa saavutan miljoonan aina vuonna 2028. Tämä onnistuu parametreja muuttamalla niin kauan, että käyrät sojottavat oikeaan suuntaan. Viime vuoden skenaariossa pääsin tavoitevuonna miljoonaan 5% vuosittaisella tulojen kasvulla ja 6,75% sijoitusten tuotolla. Tänä vuonna tilanne kiristyi sen verran, että tavoitteeni edellyttää 10% vuosittaista tulojen kasvua ja 14% sijoitusten tuottoa. Nämä kasvuluvut ovat todella kovat, etenkin ottaen huomioon, että niitä pitäisi pystyä pitämään yllä seuraavat viisi vuotta. Tämä on nyt kuitenkin pelin henki ja skenaariolaskennan avulla tiedän suurin piirtein mikä tavoitteeni edellytys on.

Tavoiteskenaariossa saavutan miljoonan nettovarallisuuden aina vuonna 2028, vain parametrit muuttuvat.

Laskennallinen skenaario maltillistui

Laskennallinen skenaario unohtaa kaikki lainalaisuudet ja katsoo vain nettovarallisuuden historiallista vuosikasvua (CAGR) ja mallintaa tulevaisuuden sen perusteella. Viime vuoden skenaariossa vuosikasvu oli 54% ja miljoona olisi mennyt rikki vuonna 2024. Viime vuoden toteuma kuitenkin laski lukuja niin, että nyt historiallinen vuosikasvu on enää 38% ja tällä matematiikalla miljoona menisi nyt rikki vuonna 2026. Positiivista on se, että matemaattisesti ollaan vielä edellä vuotta 2028, mutta toki pitää muistaa se tosiasia, että absoluuttisten lukujen kasvaessa suhteellisten kasvuprosenttien ylläpitäminen muuttuu aina vain vaikeammaksi.

Laskennallisessa skenaariossa saavutan miljoonan nettovarallisuuden vuonna 2026 vuosikasvun ollessa keskimäärin 38% vuodessa.

Nettovarallisuustavoite tälle vuodelle

Jatkan tänäkin vuonna tavoiteskenaarion osoittamalla tiellä ja asetan tämän vuoden nettovarallisuustavoitteekseni lukeman 420 000 euroa. Tämä tarkoittaa yhteensä 88 000 euron kasvua vuoden alun tilanteeseen nähden. Tästä summasta 60 000 euroa tulee budjetin ylijäämästä ja loput 28 000 euroa sijoituksista. Ylijäämän osalta voin olla kohtuullisen varma, että suurin piirtein näihin lukemiin päädytään. Sijoitusten tuotot ovatkin sitten erittäin epävarmoja, kuten viime vuonna nähtiin. Tänä vuonna on kuitenkin kohtuullisen hyvät mahdollisuudet sille, että pörssit lähtisivät ylöspäin.Sen varaan nyt laitetaan ja mikäli se ei toteudu, niin ainakin sijoituksia on lisätty matalammilla arvostuskertoimilla seuraavaa nousua odotellen.

T.A.

Leave a Reply