Näin kasvatat palkkatulojasi

Näin kasvatat palkkatulojasi

Lyhyen työurani aikana olen onnistunut hankkimaan lisää palkkatuloja kohtuullisen tasaisella tahdilla. Tuurilla on ollut osuutta asiaan osassa nousuista, mutta uskon kuitenkin, että pelkästään tuurilla tämä ei olisi onnistunut. Olen määrätietoisesti pyrkinyt noudattamaan muutamia periaatteita, jotka ovat tuoneet hyviä tuloksia omalla kohdallani. Nämä kaikki periaatteet ovat minulla käytössä tänäkin päivänä enkä näe tarvetta luopua niistä, koska omakohtaisten kokemuksieni perusteella ne yhä toimivat.

Kuvassa on lyhyen työurani tulokehitys. Lisää palkkatuloja on kertynyt tasaisella tahdilla työelämään siirtymisestä lähtien.

Ylläolevasta kuvaajasta voi lukea, että lähdin opiskelujeni jälkeiseen työelämään kohtuullisen vaatimattomilla ansioilla ottaen huomioon, että alla oli monen vuoden yliopisto-opinnot. Jos olisin ollut opiskelujen sijaan nuo vuodet kokoaikatöissä, olisin kerryttänyt yli viiden vuoden ansiotulot pohjalle. Eli vaikka opiskelu on Suomessa sinänsä ilmaista, on käytetty aika pois muusta tekemisestä. Työelämään pääsy ei tuntunut itsestäänselvyydeltä heti opintojen jälkeen, joten olin lähinnä kiitollinen tarjoutuneesta mahdollisuudesta enkä nähnyt palkkaa niin tärkeänä asiana. Sain pari vuotta aikaa etsiä sitä oikeaa juttua minulle ja lopulta se löytyi taloushallinnosta. Sillä tiellä ollaan. Oman alan löytäminen on ollut itselleni kriittistä motivaation kannalta, sillä olen huomannut kyllästyväni aika nopeasti työtehtäviin, joihin minulla ei ole sisäistä motivaatiota.

Seuraavaksi listaamani keinot ovat siitä mukavia, että ne eivät maksa mitään. Kuka tahansa voi ottaa ne käyttöön tulotasosta ja sen hetkisestä asemasta riippumatta. Itse asiassa niiden käyttöönotto ei vaadi edes, että käy töissä ja ne voivat jopa edesauttaa töiden saamista. Tämä ei välttämättä tarkoita, että niiden noudattaminen olisi helppoa. Uusien asioiden omaksumiselle pitää antaa aikaa kypsyä. Etenkin arvoihin liittyvät asiat ovat syvällä ihmisluonteessa ja niiden uudelleenohjelmointi voi viedä vuosia.

Opi jatkuvasti uutta ja poisopi vanhaa

Vain jatkuvasti uutta opiskelemalla voi päästä eteenpäin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Juoksemalla pysyy paikallaan samalla kun ne, jotka eivät opiskele ja omaksu uusia asioita jäävät yhä kauemmas jälkeen. Tämän voi nähdä ihan arkielämässä, kun kaikki digitalisoituu. Ne jotka eivät omaksu digitaalista maailmaa ovat auttamatta ulkona pelistä.

Uuden oppimiseen liittyy olennaisesti vanhan poisoppiminen. Kun käytännöt muuttuvat ja maailma tehostuu, vanhat tavat tehdä asioita muuttuvat epäkuranteiksi. Tällöin niistä kiinni pitämisestä on enemmän haittaa kuin hyötyä ja ne voivat pahimmillaan estää tai hidastaa merkittävästi uuden oppimista. Vanhoista tavoista pitää siis luopua sitä mukaa kun uusia, parempia tapoja tulee tilalle.

Näiden kahden tavan, uuden oppimisen ja vanhan poisoppimisen yhdistelmällä pysyy joustavana muuttuvassa maailmassa ja voi uida kuin kala virrassa. Uuden opiskelu jatkuvasti vaatii aikaa ja työtä, mutta onneksi ei rahaa, kiitos internetin.

Käytän itse merkittävästi aikaa uuden opiskeluun ja yleensä otan selvää itselleni epäselvistä asioista, kun sellaisia tulee eteen – etenkin jos ne liittyvät jotenkin työhöni. Vanhojen ja huonoksi muuttuneiden rutiinien poisoppiminen on välillä tuskainen ja hidas prosessi, mutta ainakin toistaiseksi aina ollut jälkeenpäin tarkasteltuna vaivan arvoista.

Panosta selkeään kommunikaatioon

Ei ole yhdentekevää miten asiat ilmaisee. Saman asian voi sanoa tai kirjoittaa epäselvästi tai hyvin selkeästi riippuen sanavalinnoista, artikulaatiosta ja painotuksista. Sellaisten henkilöiden kanssa, jotka osaavat ilmaista näkemyksensä ja tahtonsa selkeästi, on huomattavasti mukavampi tehdä päivittäin töitä kuin sellaisten, joiden jokaisen lauseen merkitystä pitää tulkita rivien välistä.

Oman tiiminsä esimiesasemassa olevilla tarve selkeään kommunikaatioon korostuu. Esimiehiltä odotetaan tehokasta kommunikaatiota. Tähän kannattaakin panostaa erityisesti, sillä hyvällä ulosannilla tiimistä saa enemmän tehoja irti ja suurella todennäköisyydellä tiimiläiset ovat tyytyväisempiä työhönsä, eikä siitäkään ole haittaa jos ylempi johtoporras saa eteensä paranevia tunnuslukuja.

Kommunikaatiota voi harjoitella kiinnittämällä huomiota omaan tapaansa toimia ja reaktioihin, joita saa aikaan muissa. Tehokkaan kommunikaation tuloksena pitäisi olla perille menneet viestit ja tavoitteet. Mikäli näissä on jatkuvasti epäselvyyttä, kannattaa ottaa työn alle omien viestintätaitojen kehittäminen. Suosittelen lämpimästi Dale Carnegien kirjoittamaa ikivihreää kirjaa nimeltä Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa*. Opin itse tämän teoksen avulla hahmottamaan hyvän kommunikaation raamit. Olen lähtökohdiltani introvertti nörtti, joten nämä raamit eivät olleet minulle mitenkään yksiselitteiset ennen tämän kirjan lukemista.

Käytän itse kohtuullisen paljon aikaa asioiden valmisteluun, jotta minulla olisi kirkkaana mielessä se sanoma, jonka haluan välittää. Käytännössä tämä tarkoittaa läpikäytävien asioiden listaamista ennen palaveria tai puhelua, sähköpostien läpilukemista ja muokkaamista ajatuksella ennen lähettämistä ja toisten kuuntelemista ja yleistä huomioonottamista keskustelutilanteissa sekä oman asian selväsanaista esittämistä. Pyrin myös aina varmistamaan, että vastapuoli on ymmärtänyt tavoitteet.

Tee epämukavuusalueestasi mukavuusalueesi

Jos elää koko elämänsä mukavuusalueella, on ehkä elänyt ihan mukavan elämän, mutta ei todennäköisesti ole saavuttanut mitään kummoista. Epämukavuusalueelle kannattaa mennä usein ja tehdä siitä oma mukavuusalueensa. Vain epämukavuusalueella voi oppia jotain uutta. Siksi uuden opetteleminen voi tuntua välillä niin vaikealta. Ja samasta syystä vanhan, mukavan ja totutun poisoppiminen voi olla niin vaikeaa. Jos ei koskaan poistu mukavuusalueeltaan, rakentaa itselleen lopulta häkin ja lokeroi itsensä henkisesti ja fyysisesti sen hetkiseen asemaansa.

Ihminen on mielenkiintoinen otus. Me usein ajattelemme, ettemme pysty johonkin tai emme voi tehdä jotain, koska sitä ja koska tätä. Tästä ajattelutavasta kannattaa pyrkiä eroon ja miettiä sen sijaan, että miten siihen johonkin voisi päästä. Tämä lähestymistapa avaa luovuuden hanat aivan eri tavalla. Kannattaa ruokkia luovuutta. Heittää lisää vettä myllyyn, kun ajatus lähtee lentoon. Ei kannata tyrmätä tyhmältä tuntuvia ajatuksia, vaan antaa niille mahdollisuus jalostua. Näin saattaa eksyä kauas epämukavuusalueelle. Mutta mitä kauemmas eksyy, sen parempi, sillä siellä odottaa mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja laajentaa omaa maailmaansa.

Elän itse jatkuvasti epämukavuusalueellani. Olen siinä pisteessä, että jos en vietä tarpeeksi aikaa epämukavuusalueellani, ahdistun kun tuntuu, ettei elämä mene eteenpäin. En väitä, että tämä olisi mitenkään tavoiteltava olotila, mutta toisaalta tämä on vienyt minua eteenpäin elämässäni ja elämä tuntuu paremmalta kuin koskaan ennen. Jostain väliltä varmasti löytyy kultainen keskitie.

Toimi kaikessa luottamuksen arvoisesti

Luottamuksen menettäminen voi tapahtua yhdessä yössä. Ja sitä voi olla mahdotonta saada kokonaan takaisin. Sen lisäksi luottamuksen saavuttaminen voi alkujaankin olla vuosia kestävä prosessi. Kun nämä asiat laittaa vaakakuppiin, on helppo todeta, että luottamusta ei kannata menettää.

Kaikki annetut tehtävät kannattaa tehdä niin hyvin kuin osaa. Kannattaa pyrkiä ylittämään odotukset kerta toisensa jälkeen. Näin voi ansaita luottamuksen, joka toivottavasti johtaa myöhemmin yhä suurempaa luottamusta vaativiin tehtäviin. Luotettavista ja tehtävänsä hyvin hoitavista työntekijöistä pidetään kiinni ja heitä vaalitaan. Menestyvät yritykset rakentuvat luottamuksen päälle, sillä luottamus on kuin öljy koneistossa – jos jokaista pikkuasiaa ei tarvitse valvoa, vaan luotetaan että kaikki hoitavat tehtävänsä huolellisesti, mahdollistaa tämä aivan erilaisen tason tehdä liiketoimintaa.

Pyrin hoitamaan kaikki minulle annetut tehtävät niiden vaatimalla tarkkuudella aikataulut huomioon ottaen. Olen myös rehellinen itseni kanssa. Mikäli jotain asiaa en ymmärrä tai se ei mielestäni toimi, niin tuon tämän esiin. Hyvillä perusteluilla saatettuna ei tämä ole vielä koskaan muodostunut ongelmaksi, vaan päinvastoin kaikki osapuolet voittavat, kun asiat etenevät ja väärinymmärryksiltä sekä virheiltä vältytään.

Lisää palkkatuloja antamalla ensin ja pyytämällä vasta myöhemmin

Uutena työntekijänä yritykseen tuleminen on aina näytön paikka. Odotukset pitää lunastaa. Ennen kuin voi odottaa palkintoa, täytyy osoittaa, että on palkinnon arvoinen. Ellei taustalla ole vakuuttavia, todistettuja näyttöjä osaamisesta, on parempi ensin antaa näyte osaamisesta ja vasta sen jälkeen pyytää korotusta ansiotasoon. Ei kuitenkaan kannata olla liian vaatimaton ja jäädä odottamaan korotuksia vuosiksi. Omasta markkina-arvosta on hyvä olla selvillä ja pyytää sen mukaista korvausta tehdystä työstä. Kokemuksella on merkitystä, joten vuoden tai kahden jälkeen on eri neuvotteluasemassa kuin uutena, ilman kokemusta taloon tulleena – etenkin kun tässä vaiheessa on päässyt jo näyttämään osaamisensa.

Omaa markkina-arvoa voi haarukoida netissä säännöllisesti julkaistujen palkkatilastojen, erilaisten palkkalaskureiden ja oman liiton palkkaneuvonnan avulla. Esimiehen on vaikea kieltäytyä hyvin perustellusta palkkapyynnöstä. Mikäli nykyisen palkan ja markkinatason erotus on selvä, mutta tästä huolimatta neuvottelussa tulee kieltävä vastaus ilman perusteluja tai suuntaviivoja korotuksen saamiseksi, voi tämä olla signaali alkaa kartoittaa vehreämpiä laitumia. Kaikki työnantajat eivät ole yhdenvertaisia.

Olen kokenut toimivaksi aloittaa uudessa tehtävässä verrattain vaatimattomalla palkalla ja myöhemmin neuvotella palkan korkeammaksi. Kun tämä ei ole enää onnistunut, olen alkanut kartoittaa uusia mahdollisuuksia. En kuitenkaan ole koskaan pelkästään palkan takia vaihtanut työnantajaa, vaan mukana on aina ollut mukana tarve saada haastavampia tehtäviä. Mutta vastaan tullut katto palkkauksessa on ollut hyvä rohkaisu lähteä etsimään mielekkäämpiä tehtäviä kasvaneen osaamistason turvin. Seuraan jatkuvasti omaa markkina-arvoani ja ei ole mitenkään röyhkeää tai ylimielistä olettaa saavansa markkinan mukaista korvausta tehdystä työstä.

Ole oma itsesi, aina

Mikään ei ole myrkyllisempää työpaikan ilmapiirille kuin kaksilla rattailla kulkevat muiden selkien takana juonittelijat. Mitään sellaista ei kannata sanoa, mitä ei voi sanoa muille kasvotusten eikä kannata esittää yhdelle toista ja toiselle toista. On tärkeää pitää kiinni omasta integriteetistä. Omien sanojen ja tekojen takana pitää pystyä seisomaan ja vastuu pitää voida ottaa omista sanomisista ja teoista. Suoraselkäisyyttä ja johdonmukaisuutta arvostetaan. Teatteri ja valheiden verkkoon kietoutuminen vievät lopulta burnoutin partaalle.

On tärkeää tunnistaa omat arvot ja toimia niiden mukaisesti. Omat arvot eivät voi olla riippuvaisia siitä, minkälaisia ihmisiä ympärillä on. Jos sen hetkinen työpaikka on konfliktissa omien arvojen kanssa, voi olla paikallaan hakeutua sellaiseen paikkaan, jossa voi vapaasti olla oma itsensä ja kantaa omia arvojaan ylpeänä itsestään.

Olemalla oma itseni tilanteessa kuin tilanteessa olen saanut luottamusta ja minua on kuunneltu. Olemalla johdonmukainen olen samalla ollut uskottava. Luotettavuus ja johdonmukaisuus ovat ominaisuuksia joita kaipaamme esimiehissämme, joten miksi emme toimisi itsekin niin? Olen todistanut vierestä, kuinka toisten selän takana puhuminen rappeuttaa ensin työntekijän oman motivaation ja hiljalleen myös muiden motivaation muuttaen samalla ilmapiirin myrkylliseksi. Tällä tavalla toimien ei kerää työkaverien kunnioitusta eikä luottamusta ja voi pahimmillaan ampua itseään jalkaan urakehityshaaveita silmällä pitäen.

Keskity kasvattamaan rahaa per tunti

On kaksi tapaa tehdä enemmän rahaa. Joko tehdä enemmän työtunteja samalla palkalla tai tehdä sama määrä työntunteja isommalla palkalla. Kellossa on vain tietty määrä tunteja, joten tuntimäärässä tulee nopeasti raja vastaan. Ainoa pitkällä aikavälillä toimiva keino on keskittyä tekemään enemmän rahaa per tehty työtunti. Edellä mainitsemani keinot ovat tähän hyviä, mutta tärkein on vielä mainitsematta: kaikkein varakkaimmat ovat rikkoneet linkin ajan ja rahan välillä. Tuntipalkkaa voi kasvattaa vain tiettyyn pisteeseen asti kaikkien paitsi hyvin harvojen johtajien tapauksissa.

Ajan ja rahan linkin katkaiseminen vaatii käytännössä, että alati kasvava määrä rahaa tekee töitä taustalla, kun itse käy töissä tai vaihtoehtoisesti alati kasvava joukko työntekijöitä tekee töitä yrittäjälle. Toisin sanoen pitää ryhtyä joko sijoittajaksi tai yrittäjäksi tai molemmiksi, jos haluaa todellisten rahojen äärelle. Pienempiä tulovirtoja voi etsiä esimerkiksi vuokraamalla tyhjää huonetta omasta kodista tai myymällä turhaksi jäänyttä omaisuutta.

Toimin itse palkansaajana ja sijoittajana. Tosin toistaiseksi en ole ollut kovin menestynyt sijoittaja muuta kuin kokemuksen kerääjänä. Käytännössä kaikki tuloni tulevat kuukausipalkasta, jota olen onnistunut kasvattamaan ja jota pyrin kasvattamaan tasaisesti myös jatkossa. Yrittäjätuloja kerään ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta se ei tunnu tällä hetkellä ajankohtaiselta. Pieniä sivutulovirtoja olen saanut vuokraamalla yhtä huonetta Airbnb’hen sekä myymällä turhaksi jäänyttä omaisuutta pois.

Kärsivällisyys on avain

Joskus tuntuu siltä, että asiat eivät etene. Tällöin minun pitää muistuttaa itseäni, että kaikki ei aina tapahdu yhdessä yössä ja työelämässä vuosikin saattaa olla lyhyt aika. Kärsivällisyyttä siis tarvitaan. Toimin näiden ajattelumallien mukaisesti joka päivä. Välillä asiat etenevät nopeammin ja välillä hitaammin, mutta suunta on tärkein. Mikäli tuntuu siltä, että asiat ovat menossa oikeaan suuntaan, ei kannata liikaa kiirehtiä vaan kannattaa nauttia matkasta ja kehityksen tunteesta.

Jos kuitenkin alkaa tuntua siltä, että seinä on tullut vastaan ja asiat junnaavat paikoillaan, on syytä tehdä asialle jotain. Joko etsiä uutta työtehtävää tai työnantajaa tai opiskella lisää vaativampiin tehtäviin. Paikoilleen ei kannata jäädä.

Omalla kohdalla vauhti on yllättänyt positiivisesti. Ehkä myös jatkossa.

T.A.

Tilaa Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa*

*affiliate-linkki

This Post Has 12 Comments

 1. Suppo Tuulasmaa

  Hyvä kirjoitus! Kuinka monta kertaa olet vaihtanut työpaikkaa?

  1. Taloudellinen Ajattelija

   Kiitos! Olen vaihtanut kaksi kertaa työpaikkaa. Ensimmäinen kerta liittyi siirtymiseen taloushallinnon tehtäviin omasta aloitteestani ja toinen kerta oli työtarjous, jota en voinut ohittaa. Nykyinen työpaikka onneksi tarjoaa vielä mahdollisuuksia kehittyä, joten kiirettä vaihtamiselle ei nyt ole. Muutenkin yleinen ohje taitaa olla, että vähintään 3 vuodeksi olisi hyvä sitoutua jos vaihtaa työpaikkaa. Liian nopea hyppiminen voi kostautua myöhemmin, kun CV on täynnä pätkäpestejä.

 2. Trvller

  Erinomaisia vinkkejä. Mitä mieltä olet jos työntekijälle on kertynyt reilusti osaamista ja tuntee oman markkina-arvon, mutta koulutus on puutteellinen haastavampiin eli paremman palkkaluokan on tehtäviin? Käytännön osaamisesta ei jää kiinni ja tämän työnantaja tietää. Tarkoituksena on käydä lisäkoulutusta töiden ohella, mutta tämä vie aikaa.

  1. Taloudellinen Ajattelija

   Joihinkin tehtäviin voi olla ns. hygieeniatekijä palkata tietyn koulutustason henkilö, joten sopivan koulutuksen puute voi olla kyllä merkittävä hidaste. Jos onnistut löytämään työnantajan, jolle koulutuksella ei ole niin väliä, vaan substanssi ratkaisee, niin siinä voisi olla mahdollisuus sinulle.
   Suosittelen lisäkoulutusta töiden ohella, kun sinulla selvästi on motivaatiota siihen. Aikaa se vie ja voi olla todellakin rankkaa, mutta jos haluat sitä tarpeeksi, niin uskon, että pystyt siihen.

 3. jukka

  Sori vaan, mutta nämä ovat aika ympäripyöreitä vinkkejä, ja se oleellisin puuttuu.
  Tässä tulee sellainen fiilis lukijalle, että palkankorotukset tulevat itsestään näillä vinkeillä. EIVÄT TULE!
  Kyllä se pitää mennä pomon kanssa juttelemaan korotuksesta, tai muuten olet palkkakuopassa.
  Omalla kohdallani palkka on noussut 8v aikana bruttona 2100e kuussa. Ensimmäiset 900e tuli “itsestään” uran alkuaikoina, kun palkka oli muutenkin pieni. Viimeisen 5v aikana (1200e) on kyllä pitänyt vääntää jokaisesta korotuksesta pomon kanssa.
  Tuohon neuvotteluun on ihan omat kikkansa, joita ei tässä käyty läpi ollenkaan.

  1. Taloudellinen Ajattelija

   Konkreettisia neuvoja yksittäisiin tilanteisiin on vähän turha antaa, kun jokainen elää omaa uniikkia elämäänsä ja on mahdotonta kattaa kaikkia mahdollisia skenaarioita. Pyrin antamaan sellaisia vinkkejä, joita kaikki tilanteesta, iästä ja rahatilanteesta huolimatta voisivat hyödyntää.
   Kirjoitin tekstissäni, että olisi hyvä olla selvillä omasta markkina-arvostaan ja vaatia sen mukaista palkkatasoa, jos näytöt riittävät. Kirjoitin vielä erikseen “Ei kuitenkaan kannata olla liian vaatimaton ja jäädä odottamaan korotuksia vuosiksi” eli kyllä kannustan pyytämään ja vaatimaan markkinatasoista palkkaa.
   Neuvottelutekniikoita löytyy googlaamalla ja suosittelen näiden opettelua ja hyödyntämistä. Myös linkkaamani kirjasta voi olla apua.

 4. Northie

  Minusta on omalla tavallaan erikoista, miten erilaiset työurat sinulla ja minulla on. Vaikuttaa siltä, että olet hypännyt koulusta suoraan hyväpalkkaisiin töihin. Vieläpä tuplannut palkan muutamassa vuodessa!

  Olen tehnyt 20-vuotisen työuran IT:n parissa toimien kouluttajana, helpparissa, asiantuntijana, lähitukena ja näiden yhdistelmänä. Palkkakehitys on toki ollut pääasiassa nouseva, mutta välillä dippejäkin löytyy. Lisäksi ei puhuta ihan samoista luvuista. Aloitin nimittäin työurani IT-kuplan puhkeamisen aikaan ja elin noin 8-vuotta 1700€-2300€/kk palkalla, joita rytimittivät vielä työttömyysjaksot ja pisimmillään 14h työpäivät (joista tosin ei maksettu kuin 12h palkka + lisät mitkä nostivat sen tuohon 2300€).

  Palkka nousi vasta 8-vuoden työskentelyn jälkeen 2600-3100€/kk neljän vuoden ajaksi työnantajan vaihdon yhteydessä, kunnes tippui taas 2600€/kk vuorotteluvapaasijaisuuksien loputtua, mistä se taas nousi 2800€ pariksi vuodeksi uuden työnantajan myötä. Nykyisin nautiskelen jo 3400€/kk palkkaa elämäni ensimmäisen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen myötä.

  Samalla kuitenkin huomaan, että vuosien aikana keräytynyt turhautuminen ja uupumus alkaa iskeä päälle. Etenkin kun sopimuksia yleensä ketjutettiin niin, että lomia ei ole paljon ollut koko 20-vuoden aikana. Todennäköisesti vaihtaisin välittömästi alaa lemmikkipuolelle, mutta valitettavasti ko. toiminta ei kannata siltä osin kun se itseään kiinnostaa. Meinaan että netissä kilpailu on kovaa ja kivijaloissa vieläkin kovempaa. Olen lueskellut osake-yhtiöiden taseita ja ne ovat järestään pakkasella. En tiedä suomesta kuin muutaman liikkeen, jotka ovat oikeasti kannattavia.

  Sikäli harmi, että asia josta itse nykyisin pitää on enempi rahreikä kuin rahan lähde!

  1. Taloudellinen Ajattelija

   Kiitos tarinastasi Northie, erittäin mielenkiintoista luettavaa! Nopeassa urakehityksessäni on myös tuurilla ollut asiaa, kun olen saanut hakemani työt vaikka muitakin hyviä hakijoita on varmasti ollut kilpailemassa samoista positioista.
   Toimialat eivät ole keskenään samanlaisia ja jotkut bisnekset ovat rahakkaampia kuin toiset. Kuvailusi mukaan lemmikkipuolella ei ole isoja rahoja tarjolla kuin hyvin harvoille. Toisaalta taas korkeatuottoisilla IT-firmoilla voi hyvinkin olla varmaa maksaa kovista tekijöistä.
   Jos haluat kasvattaa omaa ansiotasoasi, niin lähtisin miettimään sitä kautta, että missä sinulla on sellainen kilpailuetu tai osaaminen, mitä harvalla muulla on. Ja iskeä tähän rakoon. Se voi olla esimerkiksi jonkin kapean sektorin vahva asiantuntijuus. Tilannettasi sen enempää tuntematta on vaikeaa antaa yksityiskohtaisia vinkkejä, toivottavasti ymmärrät.

 5. Minä

  Tässä on pakko kertoa kolmenkymmenenvuoden takaisista tapahtumista. Olin mainostoimistossa ja palkkaneuvotteluja käytiin joka vuosi. Ainakin itse pyrin siihen, että kolkutin toimitusjohtajan ovea tasaisin väliajoin. Toimitusjohtaja oli ns. hyvä tyyppi, joka ei palkkaneuvotteluissa sanonut koskaan “ei”. Jos pyysin liksaa huomattavan paljon lisää esim. 20 % vuosipalkastani, hän teki vastaehdotuksen. Vastaehdotus ei sisältänyt kuin osan pyytämästäni rahapalkasta, mutta sen lisäksi sain fiksun paketin, joka oli verotuksellisesti edullinen sekä talolle että itselleni. Kun suljin oven perässäni, lähdin aina tyytyväisenä. Ja sehän on tärkeintä, pitää jokainen hyvä työntekijä niin motivoituneena kuin mahdollista. Opin tästä myös itse käymään palkkaneuvotteluja. En koskaan rynnännyt toimarin luo ilman plääniä, vaan suunnittelin huolellisesti etukäteen paketin, joka sisälsi luontaisetuja, asiakkuuksia, provisioita ja myös rahapalkkaa jne. Esim. verottaja tarjoaa aika paljon mahdollisuuksia siinä, mitä se hyväksyy luontaiseduiksi. Toisaalta sitten – rahapalkassa on toinenkin asia, jota nuoret eivät aina ajattele. Sen perusteella (sis. luontaisedut) muodostuu joskus eläkeajan palkka. On karmivaa katsoa, miten vasta nyt on alettu kiinnittää huomiota esim. naisten pieniin eläkkeisiin. Eläkejärjestelmä tulee pettämään (se on jo pettänyt!) ja sen vuoksi tarvitaan taloudellista ajattelua ja suunnittelua, jolla ihminen voi turvata oman tulevaisuutensa. Yksi osa siitä on bruttopalkka. Taloudellinen ajattelu pitää sisällään myös rakenteita säilyttävän ja vahvistavan toiminnan. Ja nyt osoitan sormeni meidän itse luomaan neuvottelujärjestelmään, joka heikentää suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia. Toisaalta meillä pitäisi olla sellainen järjestelmä, joka antaa antaa mahdollisuuden tulla toimeen omalla palkallaan. Se on jokaisen oman osaamisensa myyvän työntekijän perusoikeus.

  1. Hei! Kiitos tarinasi jakamisesta. Olet todennäköisesti ollut työnantajallesi hyvin tärkeä työntekijä, kun hän on sinusta halunnut pitää kiinni niin kovasti ja hyvä niin. Työntekijät ovat työnantajan tärkein voimavara, joten hyvistä kyllä pidetään kiinni. Voi jopa ajatella, että tunnet oman ja työpanoksesi arvon ja siksi olet oikeutettu sitä vastaavaan korvaukseen.

   Olin itsekin hiljattain palkkaneuvotteluissa ja lopputulos oli se, että kuukausipalkkaani ei voi enää nostaa, mutta sain kuitenkin neuvoteltua vuosibonusta korkeammaksi. Näin minä hyödyn, kun saan suuremman korvauksen tulevaisuudessa ja yritys hyötyy, kun saa sitoutettua minut pitkälle tulevaisuuteen pysymään firmassa. Palkankorotusten kanssa kannattaa käyttää luovuutta bonusten ja luontoisetujen muodossa (tai miksei jopa pidempien lomien muodossa).

 6. VTM

  Hei kiitos mm. tästä postauksesta! Koronan seurauksena tulin hiljattain lomautetuksi, mitä ennen tuli jo ns. roikuttua saman työnantajan palveluksessa turhan pitkään ja vieläpä surkealla (n. 2000 e/kk) palkalla. Löysin blogisi tänään, ja nämä postauksesi tosiaan motivoivat hakeutumaan tai oikeastaan hankkiutumaan haastavampiin ja taloudellisestikin kannattavampiin tehtäviin – vaikka omalle epämukavuusalueelleen.

  1. Hei VTM, mukava kuulla että blogistani on ollut sinulle konkreettista hyötyä! Tällaiset uutiset motivoivat jatkamaan kirjoittamista.

   Toivottavasti lomautuksesi päättyy mahdollisimman pian. Omaa epämukavuusaluetta ei kannata pelätä, päinvastoin sinne kannattaa pyrkiä, sillä vain siellä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Suomen yleisin palkka on 2600 euroa, mediaanipalkka 3200 euroa ja keskipalkka 3400 euroa, joten varmasti pääset ylöspäin tuosta 2000 eurosta. Onnea ja menestystä urakehityksellesi!

Comments are closed.