Kaikki lähtee taloudellisesta ajattelusta. Kyse ei ole monimutkaisesta asiasta, mutta kuitenkin asiasta mikä pitää omaksua osaksi arkea, mikäli haluaa tulla taloudellisesti hyvinvoivaksi. Kun puhun taloudellisesta ajattelusta, tarkoitan niitä keinoja, tekoja ja ajattelumalleja, joilla edistetään taloudellista hyvinvointia. Kyseessä on siis laaja kokonaisuus, minkä omaksuminen vaatii talouden lainalaisuuksien perusasioiden ymmärtämistä sekä opittujen asioiden soveltamista jokapäiväiseen elämään. Voisikin siis puhua omaksutusta elämäntavasta!

Jaan matkan kohti taloudellista hyvinvointia kolmeen vaiheeseen, jotka kaikki ovat välttämättömiä tavoitteen kannalta. Ensimmäinen vaihe on perusasioiden opettelu ja tuominen osaksi arkea. Toinen vaihe on talouden tasapainottaminen opittujen keinojen avulla. Kolmas vaihe on ylläpitovaihe, jossa hyvä kehitys jatkuu ja vaurastuminen alkaa tulla ajankohtaiseksi.

Voit lukijana hahmotella, missä vaiheessa olet itse menossa ja tällä tavoin nähdä mitä olisi hyvä tehdä seuraavaksi.

Vaihe 1: Perusasiat ja välineet kuntoon

Pitkä matka edessä…

Kaikki lähtee sen ymmärtämisestä, mistä on kyse. Tavoitteena on saada oma henkilökohtainen talous ensin tasapainoon ja sitten ylijäämäiseksi ja pitää se sellaisena. Positiivinen ajattelu ja aito halu vaurastua ovat lähtökohdat talouden haltuun ottamiselle. Kehityksen seuraamisen tukena on hyvä hyödyntää varallisuusseurantaa, jonka avulla voi konkreettisesti seurata varallisuuden kehitystä ja myöhemmin tarkastella historiaa.

Lue lisää: Mielikuvien vaikutus vaurastumiseen

Lue lisää: Näin aloitat varallisuusseurannan

Lataa taulukkopohja varallisuusseurantaa varten tästä

Omien menojen sekä tulojen seuranta on olennainen osa tätä kokonaisuutta. Tämä vaihe on aivan kriittinen, koska jos ei omia kuluja ja tuloja näe ja tiedosta, ei niitä myöskään voi hallita. Kuukausitason seurantaan on olemassa lukuisia appeja (mm. OP:n Pivo ja Nordea Wallet), mutta itse olen kokenut parhaaksi tehdä tämän excelissä. Näin saan muokattua seurannan täydellisesti itselleni räätälöidyksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää: 5 asiaa, jotka olen tuonut yrityksen taloudenhoidosta omaan talouteeni

Seuraavaksi on vuorossa budjetin laatiminen. Tämä on hyvä tehdä jokaiselle tulo- ja menokategorialle erikseen. Eli esimerkiksi asumiseen ja ruokaan liittyvät kulut on budjetoitu omina riveinään, jolloin kontrolli pysyy paremmin kulujen kanssa. Itse budjetoin sekä tulot että menot vuositasolla ja peilaan kuukausittaista tahtiani kohti vuoden loppua. Näin tiedän missä kategoriassa voin käyttää vähän enemmän rahaa ja missä pitää painaa jarrua. Teitpä budjetin millä tavalla tahansa, on äärimmäisen tärkeää, että sitoudut siihen. Muussa tapauksessa sillä ei tee mitään.

Jos on mahdollista, niin etsi itsellesi mentori tai vertaistuki, eli ihminen jonka kanssa voit puhua rahasta ja taloudestasi. Tämä voi olla esimerkiksi toinen vanhemmistasi, puolisosi tai ehkä joku sisaruksistasi tai ystävistäsi. Tärkeää kuitenkin on, että voit puhua hänelle avoimesti aiheesta ja hän kannustaa ja auttaa sinua eteenpäin taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamisessa. Ilman mentoria tai vertaistukeakin voi pärjätä, mutta oikean henkilön löytäminen tekee matkastasi huomattavasti mukavamman ja helpomman. Itse juttelen näistä asioista vaimoni kanssa ja hänen tukensa on ollut korvaamaton.

Vaihe 2: Talous tasapainoon ja ylijäämäiseksi

Tasapaino tuo rauhan tunteen. Ylijäämä tuo voiman tunteen.

Riippuen lähtötilanteestasi toinen vaihe voi kestää noin puolesta vuodesta kahteen tai jopa kolmeen vuoteen. Tärkeintä on saada hyvä rutiini oman talouden hallintaan ja saada oma ajatusmaailma taloudellisen ajattelun mukaiseksi. Tämä voi kuulostaa hurjalta – jopa aivopesulta – mutta sitä se ei ole, koska tämä kaikki on täysin vapaaehtoista – ja lisäksi miinuspuolia on vaikea löytää. Raha-asiat ovat yksi suurimmista, ellei suurin, kotitalouksien stressiä aiheuttavista asioista. Tämän huolenaiheen eliminointi tuo merkittävää hyvinvointia.

Kun olet seurannut tulojasi ja menojasi noin vuoden ajan, sinulla alkaa olla käsitys siitä, mistä tulosi muodostuvat ja mihin rahasi menevät. Ymmärrät kuinka suuri osa menoistasi on kiinteitä ja kuinka suuri osa joustavia. Tiedät siis mikä on niin sanottu pohjakulutuksesi, jonka alle et pääse vaikka mitä tekisit. Osaat myös suhteuttaa menot tuloihisi. Oikeastaan muuta ei tarvita talouden tasapainottamiseksi. Jos pohjakulutuksesi on hyvin lähillä tulotasoasi, saattaa ainut vaihtoehto taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi olla kasvattaa tulotasoa (mikä ei aina ole helppoa!) tai tehdä isoja muutoksia elämään, joilla saa pienennettyä pohjakulutusta (mikä ei aina ole helppoa sekään…)

Nyt on myös hyvä aika asettaa itselleen tavoitteet kolmen, viiden tai kymmenen vuoden päähän sen suhteen, missä haluaa taloudellisesti olla. Vuoden menojen ja tulojen seuraamisen jälkeen alkaa olla realistinen kuva siitä, mikä on mahdollista esimerkiksi kolmen vuoden aikajänteellä. Suosittelen ripausta kunnianhimoa, jotta joudut hieman tekemään töitä tavoitteiden eteen! Omat tavoitteeni ja edistymiseni niitä kohti olen avannut tarkemmin seuraavalla sivulla. On hyvä huomioida, että jokainen asettaa tavoitteensa omaan elämäntilanteeseensa sopiviksi. Tästä syystä henkilökohtaiset tavoitteet eivät koskaan ole kilpailua toisia vastaan, vain ainoastaan oman itsensä haastamista parempiin saavutuksiin.

Lue lisää: Tavoitteena miljoona euroa

Lue lisää: Miten saavutan 10-vuotistavoitteeni?

Vaihe 3: Rutiinit ja ylijäämän kasvattaminen

Ylijäämän voi istuttaa kasvamaan korkoa korolle.

Kun olet päässyt kolmanteen vaiheeseen, sinulla on jo vahvat rutiinit tulojen ja menojen seurannasta sekä budjetoinnista. Olet myös mahdollisesti asettanut itsellesi pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joita kohti nyt kuljet. Nyt tärkeimmät tehtäväsi ovat rutiineissa pysyminen ja kärsivällisyys. Puhutaan vuosikymmeniä pitkästä tai loppuelämän kestävästä ajanjaksosta.

Nyt on hyvä aika pohtia miten saisit kasvatettua tulojasi ja samalla pidettyä menot kurissa. Kuinka kauan on viimeisimmästä palkankorotuksestasi? Kuinka monta tulovirtaa sinulla on? Työtilanne ja palkkaus ovat hyvin yksilöllisiä asioita, joten tähän ei voi antaa kaiken kattavia neuvoja, mutta itse olen asiantuntijatehtävissä kokenut toimivaksi yrittää tarkistaa palkkausta noin vuoden välein. Tulovirtoja olisi hyvä olla useampi kuin yksi, joka on useimmilla palkkatyö. Itselläni merkittäviä tulovirtoja on tällä hetkellä vain palkkatyö, mutta osingot pörssiosakkeista ovat kasvamaan päin ja tätä toista tulovirtaa olisi tarkoitus pitkäjänteisesti kasvattaa.

Lue lisää: Näin kasvatat palkkatulojasi

Jos et ole vielä sijoittanut kertynyttä ylijäämää, niin nyt on sen aika. Sijoitusmuotoja on monia ja kaikille löytyy varmasti omiin tavoitteisiin ja riskinottokykyyn sopiva muoto. Ylimääräinen pääoma kasvaa sijoitettuna huomattavasti nopeammin kuin pankkitilillä, missä inflaatio nakertaa omaisuuden arvoa vuodesta toiseen.

Lue lisää: Näin aloitat sijoittamisen

Oikeastaan…

Alkuopiskelun ja oikean ajatusmallin omaksumisen jälkeen taloudellisen hyvinvoinnin saavuttaminen on lähinnä rutiinien noudattamista ja kärsivällistä matkantekoa. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää nauttia matkasta ja iloita onnistumisista!

Jatka seuraavalle sivulle, jossa avaan tarkemmin taloudellisia tavoitteitani ja edistymistäni niitä kohti.